Kontantfritt vil gjøre hverdagen tryggere for bussjåførene

Digitaliseringsutvalget i Høyre foreslå nå å fjerne butikkenes kontantplikt. Dette vil være et godt bidrag i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Politiets Fellesforbund til NTB.

Et ransforsøk av en bussjåfør like før nyttår fikk igjen fokuset på å fjerne kontantene fra bussene. En bussjåfør ble sendt til legevakten med slagskader etter at to ungdommer hadde forsøk å rane han på Søm utenfor Kristiansand.

Nå har et Høyre-utvalg lagt frem forslag til å fjerne kravet om å ta i mot kontanter i butikker og på kollektivtransporten.

– Det er en enormt lang vei å gå for å bekjempe dette. Derfor må man tenke på noen alternativer, og i så måte tror vi at forslaget fra Høyre kan være ett av flere bidrag for å bekjempe dette, sier Sigve Bolstad hos Politiets Fellsforund til NTB.

Utvalget ønsker å fase ut kontantkravet i løpet av tre år.

– Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet. Ett av forslagene er å starte arbeidet med å fase ut kontanter, i første omgang med positive virkemidler – ved å fjerne plikten til å ta imot kontanter, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup til Finansavisen.

Forslaget er et bidrag til Høyre sitt mål om et kontantfritt samfunn frem mot år 2030. Nå i helgen skal partiets felleskonferanse ta stilling til om forslaget fra digitaliseringsutvalget skal til videre vurdering av landsmøtet. Men det er allerede klart at samfunnet beveger seg bort fra kontantene som betalingsmiddel.

Bussmagasinet har flere ganger påpekt probelemene og farene ved å fremdeles kreve at sjåførene har kontanter i bussen, ofte flere tusen kroner. Senest like før nyttår ble en sjåfør forsøkt ranet og Redaktør Tom Terjesen skrev en leder om at året 2017 burde bli året hvor kontantene forsvant fra bussbransjen. Nå kan det se ut til at Høyre-utvalget har fått med seg dette og tar saken videre.

Flere kollektivselskaper har allerede fjernet kontantene i bussene ved å tilby gode løsninger på mobil, pc eller i kiosk. Flere og flere benytter i dag busskort eller mobilbillett, så overgangen vil være myk om en ser på en tre års overgangsfase før hele Norges bussbransje blir kontantfritt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.