Klimasats – lukket venteskur

Finnmark fylkeskommune mottok i 2017 tilsagn om støtte fra Miljødirektoratet på 250 000 kroner til utvikling av lukket venteskur for bussholdeplasser og kaier. Nå står prototypen klar ved busslommen til skolene i Vadsø, og flere er under oppføring.

Venteskuret er utformet i to versjoner – en stor og en liten. Den lille modellen kan bygges modulbasert, og skal ha omtrent samme kostnadsramme som et ordinært, åpent venteskur. Den store modellen er mer som et venterom, med flere funksjoner.

Prototypen som står i Vadsø er bygget av Mietinen AS i nært samarbeid med AGraff Arkitekter i Trondheim og under prosjektledelse av Per Steinar Moen i ArcGiraff AS.

Bygget er oppført i betong og lerk, samt en glassfasade som gir et godt lys, samt inn- og utsyn. Det er installert rutemonitor i skuret, og er forberedt for Wifi og trådløs lading av mobiltelefon.

Tilsvarende bygg er under oppføring på den nye rutebåtterminalen i Alta, samt at den minste versjonen vil komme flere steder rundt om i fylket i løpet av året.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.