Kan forårsake brann i buss

MAN kaller nå inn en lang rekke busser og lastebiler etter at det har vært 170 branntilfeller grunnet motorskade. Det er motorfamilien D26 mellom 2016 og 2019 som blir kaldt inn for sjekk og utbedring.

Hele 880.000 busser og lastebiler med motorkode D2676LF51-53 og D2676LOH35-37  Euro 6c som MAN ønsker å få kontroll på. Mange har allerede vært gjennom kontroll via deres serviceprogram, men fremdeles er det mange busser og lastebiler der ute som trenger en ekstra sjekk.

Problemet med motoren ligger i hovedsak i manglende service eller vedlikehold av eier. Det er benyttet blyfrie lager i motoren som over tid kan bli skadet og i verste fall forårsake brann. Feilen oppstår om en kjører for lenge mellom service eller bruker uoriginale komponenter. I noen tilfeller kan vann trenge inn i motoren grunnet deler som ikke tilfredsstiller MAN sine krav til passform.

De blyfrie lagrene vil over tid ta skade av feil olje eller vann som trenger inn. Derfor mener MAN det er veldig viktig å overholde vedlikeholdsintervaller og bruke rett olje. I tillegg anbefales det å bruke profesjonelle mekanikere.

Hvis vedlikeholdsdatoer og planlagte verkstedaktiviteter ikke overholdes, kan de første skadetilfellene oppstå etter lengre kjørelengde. «Lengre kjørelengde» anses å være 400 000 til 500 000 kilometer. I selskaper som holdt de planlagte service- og oljeskiftdatoene i tide, ble det ikke observert noen merkbar opphopning av motorskader, selv med kjørelengde på godt over en million kilometer. Så problemene har oppstått ved markant overskridelser av serviceintervaller eller ukurante deler.

Kundene har blitt varslet siden 2022 og nær halvparten av de berørte kundene har fått utbedret motoren og fått en ekstra sjekk. I noen tilfeller har deksel rundt oljefilter blitt skiftet, da gammel olje kan skade dette. I andre tilfeller har det blitt gjort ulike utbedringer for å sikre lang levetid uten problemer i D26 motoren.

Av de 880.000 motorene som er produsert av den motorkoden, har det vært påvist 170 tilfeller av brann. Til nå i 2024 har det vært registrert 18 tilfeller som er dokumentert at er forårsaket av skade på motoren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.