IT-TRANS spår datarevolusjon innen kundeservice

Den massive økningen i datatilgjengelighet for kollektivselskapene, og dets potensial for en revolusjon innen kundeservice, vil være hovedfokuset på konferanseprogrammet på IT-TRANS International Conference and Exhibition (1-3 mars 2016) i Karlsruhe i Tyskland.


 

Eksperter fra hele bransjen vil komme til IT-TRANS 2016 for å undersøke hvordan offentlig transport kan utnytte den betydelige mengden av data som er tilgjengelige for å forbedre og digitalisere kundeopplevelsen. Bedre tjenester og drift og også øke kollektivselskapenes inntekter. På messen vil det bli diskutert førstehåndserfaringer av å åpne opp data, og hvordan tredjeparter kan bidra til å bedre utnytte data.

Utover hovedprogrammet, vil IT-TRANS 2016 også ta for seg eksempler på hvordan IT kan muliggjøre større integrering av offentlig transport i et urbant miljø. Det vil bli sett nærmere på smarte byer, nye mobile tjenesteleverandører, trafikkstyring og utforming av digitale holdeplasser.