Inngår kontrakt på miljøbusser for en halv milliard

Busselskapet Tide og Danske Bank har nylig inngått en storstilt leasingavtale for finansiering av hele Tide sin nye busspark i Trondheim. De totalt 139 bussene er alle enten med nullutslipp eller går på biodrivstoff, og inkluderer 35 helelektriske busser og 14 metrobusser.

«Vi er meget glade for at vi har landet denne avtalen med Tide Buss, og vi synes det er ekstra gledelig at kontrakten også er for de meste miljøvennlige bussene som finnes på markedet i dag, sier Eirik Fausa,» leder for bedriftsmarked i Hordaland og Sogn og Fjordane i Danske Bank.

Kontrakten som omfatter leasing for alle bussene har en samlet verdi på om lag 500 millioner kroner. Leasingavtalen vil løpe over 10 år.

«For Tide har det vært viktig å ha en samarbeidspartner som er genuint opptatt av at vi skal lykkes som et av de mest miljøvennlige busselskapene i landet. Det koster å investere i ny miljøteknologi, og vi er glade for at vi har funnet en god finansieringsløsning med Danske Bank,» sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide Buss.

Totalt har Tide under bestilling over 770 nye busser som skal gå til oppstart av nye bussanbud i både Trondheim, Tromsø og Bergen i 2019. Samtlige av de nye bussene er lav- eller nullutslippsbusser og finansieringsformen for alle er leasing.

Trondheim satser betydelig på miljøvennlig kollektivtrafikk
AtB i Trondheim vil i år gjennomføre en betydelig oppgradering og modernisering av kollektivtilbudet med innføring av både metrobusser og elektriske busser.

«Tide har imidlertid driftet de ikoniske og elektriske Trolley-bussene i Bergen i over 50 år, så el-teknologien er ikke helt ukjent for oss, men for Tide blir 2019 spennende fordi nå får vi virkelig testet ut elektrisk bussdrift i storskala,» sier Harkestad i Tide Buss.

Konsernsjefen i landets nest største busselskap tror utbredelsen av elbusser i tettbygde strøk kommer til å øke kraftig i årene som kommer.

«Etter hvert som teknologien og ladeinfrastrukturen blir mer moden, forventer vi flere elbusser på veiene i årene som kommer. Når Tide starter opp med elbusser i Trondheim i august har vi vært opptatt av å finne busser som i tillegg til å oppfylle de forventningene som ordinære busser gjør, også skal tåle et nordisk klima. Det forventer vi at både Volvo og Heuliez sine elbusser vil gjøre. Vi er glade for å ha med oss Danske Bank på dette pioner-prosjektet for Trondheim,» sier Harkestad.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.