Høringsrunde: Alkolås i alle busser og minibusser

Vegdirektoratet foreslår at det skal innføres alkolås i minibusser og busser for løyvepliktig persontransport i Norge. I disse dager går lovforslaget ut på høring.

Den nye forskriften som nå er ute på høring foreslår at det innføres krav til alkolås i alle minibusser og busser som driver løyvepliktig personttransport. Forlsgate går ut på at påbudet skal gjelde den samme persontransporten som er omfattet av løyvebestemmelsene i yrkestransportloven.

Kort forklart gjelder den nye loven for løyvepliktig kjøretøy i klasse M2 og M3, med tilbakevirkende kraft.

Vegdirektoratet foreslår at monteringen av alkolås skal utføres av spesialverksted, såkalt «alkolåsverksteder, som må godkjennes av Statens Vegvesen. Oppfølging av påbudet for øvrig vil hovedsaklig skje ved kontroll langs veien. Sanksjoner vil kunne rettes mot transportvirksomheten blant annet dersom alkolås ikke er montert i det aktuelle kjøretøyet.

Det er stilt kvalitetskrav på alkolåsen. Den må følge den europeiske standardiseringsorganisasjonenn CENELEC sin standard for alkolås med tillegskrav for lave temperaturer.

I tillegg er det foreslått en overgangsordning på 2 år for å sikre en rask og smidig innfasing av alkolåspåbudet. I høringsforslaget ligger det et forslag om at busser og som driver med persontransport mot vederlag, som er registrert før ikrafttredelse av forskriften, må ha installert alkolås innen to år etter innføring av loven.

Frist for høringsinnspill er satt til 9. juni i år.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.