Kan ikke holde igjen lønn

Aust-Agder Flyekspress AS med Jan Magnus Tollefsen i spissen tapte forleden rettsaken og må etterbetale tilbakeholdt lønn og feriepenger.

Agderposten melder om at Aust-Agder Flyekspress AS ikke kan holde igjen lønn og feriepenger.

Saken var forleden oppe i Aust-Agder Tingrett og der tapte selskapet saken. Det hele startet når en av de ansatte ble sakt opp. Det viste seg da at vedkommende over tid hadde spist lunsj etter hva Tollefsen selv kaller grådig. Og at deler av lønnen var forskudd. Dermed mente daglig leder at han kunne holde igjen noe av lønnen og feriepengene.

Det var den 14. oktober 2015 at den ansattes stilling ble avsluttet. Først mente den ansatte at han ble sparket, men rettet kunne ikke finne dette bevist. Men selskapet tapte på punktene som omhandlet tilbakeholt feriepenger og lønn.

Den ansatte hadde en avtale med arbeidsgiver om å spise lunsj ved et lokalt spisested i Arendal. Denne avtalen mente arbeidsgiver at ble grådig utnyttet og han ønsket å holde igjen feriepenger for å dekke denne ekstrakostnaden. I tillegg gikk vedkommende ned i stilling uten at lønnen ble redusert. Den ekstra utbetalingen var et forskudd på lønn etter en muntlig avtale, mente arbeidsgiver.

Retten mente den ekstra utbetalingen var å regne som bonus og at arbeidsgiver trolig har angret seg. Og dermed trukket dette tilbake. At arbeidstaker har fått redusert sin stilling til 90 prosent og dermed ikke skulle hatt mer enn 90 prosent lønn, førte heller ikke frem.

Selskapet ble i retten dømt til å betale den tidligere sjåføren 17.000 i lønn og 23.000 kroner i feriepenger. Dette er noe lavere enn hva arbeidstaker mente var riktig. Retten regnet seg frem til at beløpet skulle være lavere. Retten understreket at ingen av partene har vunnet fullt ut, og begge parter må dekke sin del av saksomkostningene.

Ankefristen er satt til en måned, skriver Agderposten.

Foto: Jan Magnus Tollefsen, Aust-Agder Flyekspress AS

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.