– Helt på sin plass med alkolås, men hvorfor bare busser?

Redaktør Tom Terjesen: Alle nye busser og minibusser registret etter 1. januar 2019 må ha godkjent alkolås montert. Og det er helt på sin plass, men hvorfor bare bussene?

I flere år ha det vært arbeidet med å få innført krav om alkolås i kjøretøy. Prosessen har vært omfattende og tildeles uryddig. En faggruppe har arbeidet med dette over mange år, men denne ble mer eller mindre tilsidesatt av Vegdirektoratet for en tid tilbake. Og etter det har ikke prosessen vært helt slik bransjen har ønsket. Artikkel: https://bussmagasinet.no/?p=8887

Kort forklart fikk Stortinget på bordet et forslag som inneholdt uklarheten rundt dette med alkolås. Dette ble så sendt tilbake og nytt ble lagt frem. Dette ble godkjent og oversendt Samferdselsdepartementet for utforming av selve lovteksten. Det er nå det blir spennende å se hva den endelige lovteksten kommer til å lyde. Men allerede nå kan en stille spørsmål til enkelte deler av forslaget.

Hvorfor er det kun busser og minibusser som må montere og bruke alkolås? Hva med alle de mange tusen skolebarna som daglig kjøres til og fra skole med taxi? Det blir som å si at bussjåfører, de stoler vi ikke på. Jeg mener det blir helt feil å sette en yrkesgruppe i bås.

Og hva med andre yrkeskjøretøyer? En alkoholpåvirket lastebilsjåfør som kjører et vogntog på 50 tonn kan gjøre stor skade og ta menneskeliv han også.

Jeg mener alle yrkeskjøretøy må få krav om alkolås, når først Stortinget har vedtatt dette. Ingen unntak.

Nå har ikke Statens Vegvesen konkludert med selve detaljene rundt den nye ordningen med alkolås, men det som er sikkert er at dette vil gjelde M3 og M2 som er busser og minibusser. Det blir selskapet selv som må kjøpe inn, montere og kalibrere utstyret.

Viktig å gjøre ting riktig
Det er her fremtiden vil vise om Statens Vegvesen har hatt tunga rett i munnen når krav til funksjonalitet og service blir ført i pennen. Slik det ser ut nå, så kan det gå mot at det er egne godkjente verksteder som skal gjøre dette.  Kanskje ikke de verkstedene og leverandørene som i dag utførere dette. Det kan medføre at en må innhente, kanskje også betale for å kunne få godkjenning. Det kan i verste fall bety at det ikke vil være noen godkjente verksteder nord for Tromsø. Og siden disse alkolåsene må kalibreres årlig, må busser i Kirkenes kjøre til Tromsø for å få utført service- og kalibrering.

En kanskje mer viktig detalj, er loggen som i dag finnes i alle alkolåser som busselskapene bruker. Denne er foreslått å fjernes. Men hvordan skal en da kunne se om noen andre enn sjåføren selv har blåst for å starte bussen?

Det er datatilsynet som er skeptiske til å ha logg på alkolåsen. De mener at personvernet ikke er godt nok sikret. Men i dag fungerer dette. Det kommer ikke frem hvem som blåser, og det er kun sikkerhetsklarerte personell som kan hente ut en logg. Det er først når en kjører logg opp mot skiftplan eller sjåførkort at en kan se hvem som har startet bussen.

Loggen er viktig, og jeg kan forklare hvorfor: En sjåfør kommer på jobb. Han blåser rødt klokken 06.05, så igjen klokken 06.07, men klokken 06.10 blåser han grønt og bussen kan startes. Hadde her ikke vært logg, kunne vedkommende kjørt uten at noen hadde stilt spørsmål til hendelsen. Men med logg kan en se at noen andre må ha blåst for vedkommende.

Han kan ha kontaktet en kollega og meldt ifra at kanskje alkolåsen var defekt. Vedkommende blåste for å sjekke, den lyser grønt og sjåføren hadde bortforklart det med at da måtte det være han som ikke fikk til alkolåsen første gang. Nå er bussen klar for å startes i de neste 20-30 minuttene.

En annen problematikk er sjåførbytte underveis. Her vil også loggen kunne vise om sjåføren som går av skift har husket å nullstille alkolåsen eller om nestemann får overta en buss som er klar for å kjøre uten å måtte blåse. En velger å stole på kollegaer, og slik skal det være. Men selskapene må ha inn rutiner på at alle nullstiller alkolåsen uansett. Dette vil kun kontrolleres om det finnes en logg i maskinen.

En logg som kun en sikkerhetsklarert person i administrasjonen kan lese ut, og som han så må sjekke opp mot skiftplan eller sjåførkort for å kunne se hvem som har vært i den aktuelle bussen på det aktuelle tidspunktet. En logg vil ellers ikke kunne brukes til å identifisere vedkommende.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.