Hamar ønsker seg elektriske busser

Hedmark Trafikk ønsker med et testprosjekt basert på de daglige kjørelengdene på bybusslinje 1 på Hamar å kjøpe inn tre elektriske batteribusser.

For å få en realistisk test vil Hedmark Trafikk gå til innkjøp av tre elektriske busser, hvorav minimum to busser skal være i drift til enhver tid, står det å lese på Doffin.no

Det er valgt depotlading som lademetode. Bussene lades på depot på nattetid og eventuelt på dagen ved behov. Strøm frem til ladeinfrastrukturen til bussene vil Hedmark Trafikk sørge for.

Det vil si at Hedemark Trafikk ser etter batterielekrtiske busser. Dette er i tråd med hva flertallet av busselskapene i Europa har svar i en undersøkelse. Der kom det frem at det normale snittet på antall kjørte kilometer per dag er rundt 220 kilometer og at selskapene ønsket seg busser som greit klarte denne distansen uten behov for pantograf- eller induksjonslading underveis.

Planlagt testlinje til prosjektet er bybusslinje 1 som har en lengde på ca. 22 km. Avstanden fra knutepunkt Hamar skysstasjon til depot er ca. 1 km. Kontrakten i Hamar vil gjelde for fire år med opsjon på 2+2+2 år, totalt 10 år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.