Grønt skifte i Buskeruds kollektivtransport

Når Brakar og Nettbuss i dag inngår avtale om bruk av fossilfritt drivstoff vil det sette Buskerud helt i front i det grønne skiftet innenfor kollektivtransporten. Buskerud fylkeskommunes ambisiøse mål er å redusere klimagassene med 30 prosent innen 2020. Brakars mål er at bussdriften i hele fylket skal være fossilfri.

Avtalen vil i første omgang sørge for innføring av fossilfritt drivstoff i Drammensregionen allerede fra 1. juli i år. I dette området foregår hele 65 prosent av bussreisene i fylket. Det fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og reduserer også de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider. Det vil med andre ord gi bedre luftkvalitet i Drammensdalen.

– Jeg er stolt over at vi kan være et foregangsfylke og i front når det gjelder å ta i bruk fossilfritt drivstoff på alle busser, nå i første omgang her i Drammensregionen. Dette er et av flere tiltak for å sikre grønn og bærekraftig kollektivtransport, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Norges første storbyområde på fossilfritt drivstoff
– Å kjøre på fornybar diesel er ikke unikt, men det er foreløpig ingen andre storbyområder i Norge som har fått 100 prosent av bussparken over på fossilfritt drivstoff. Vi jobber for å få på plass avtale med vår andre bussoperatør, Norgesbuss, og har som mål at store deler av bussparken i fylket skal kjøre på fornybart biodrivstoff i løpet av 2017, opplyser administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

Brakar skal bidra til å nå de politiske miljømålene som er satt i fylket, og dette er et stort steg i riktig retning. Syntetisk diesel er en god løsning for å bedre utslippene fra dagens busspark, men Brakar har mål om helt utslippsfri kollektivtransport i byområdene for eksempel ved bruk av elektriske busser.

Gir næringsmuligheter i Buskerud
Utviklingen i bruk av fossilfritt drivstoff følges med stor interesse i næringslivet i Buskerud. Skogsindustrien i fylket ser nye forretningsmulighetene i utnyttelse av skogråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff.

Elkem, Treklyngen, Avinor og Vardar har etablert prosjektet «Norwegian Wood» som vil utvikle industriell foredling av hele trestokken inkludert biodrivstoff. Statkraft/Södra Cell Tofte AS er også store innenfor bioenergi og ser på biodrivstoff som en spennende ny mulighet. Etterspørselen fra kollektivtransporten kan bidra til raskere å få plass ny norsk produksjon av biodrivstoff på Tofte eller Follum.

Foto: Fra venstre fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), Heidi Renolen (Nettbuss), Terje Sundfjord (Brakar), Arve Veggeland (Nettbuss) og Marius Gjerset (Zero).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.