Gambler med andres liv

– Passasjerene forstår ikke at de setter egne og andres liv i fare ved å ikke bruke sikkerhetsbelte. Jeg er svært bekymret over at så få bruker belte i buss. Mange passasjerer vet tydeligvis ikke at det er påbudt, og at det gis bot for manglende beltebruk, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

-Sikkerhetsbelter redder liv og forhindrer skader ved ulykker.Undersøkelser viser under halvparten av passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte i ekspress- og flybuss. Dette er for dårlig. Busselskapene og myndighetene har et felles ansvar for å informere bedre og kontrollere mer, sier Furøy.

Passasjerbot på 1500 kroner
– I hver eneste ekspressbuss og flybuss bør det henges opp plakater med budskap om at det er påbudt å bruke belte. Nylig fikk en passasjer på Vestlandet bot på 1500 kroner for ikke å bruke belte på buss. Myndighetene bør intensivere kontrollene for å busspassasjerer til å benytte belte. Et flertall av passasjerene vet ikke at de kan få bot for manglende beltebruk. Da er det surt å måtte punge ut med 1500 kroner. Jeg er også opptatt av sjåførenes hverdag. På skolebusser blir sjåføren straffet dersom barna ikke bruker belte, forteller Furøy.

Bekymrede bussjåfører
YTF organiserer bussjåfører og mottar stadig meldinger fra bekymrede bussjåfører som klager over manglende beltebruk. På smale og svingete veier rundt i Norge forekommer det ulykker hvor busser er involvert. Bussjåførene er bekymret fordi mange passasjerer ikke sikrer seg selv eller barna sine.

Bruk sikkerhetsbelte!
Mange av de alvorligste skadene kunne vært unngått dersom flere busspassasjerer brukte sikkerhetsbelte. Bruken av sikkerhetsbelte redder liv. I tillegg til selve sjåføren er dette det viktigste sikkerhetselementet som finnes i en buss.

Skader andre
-Buss er et svært sikkert transportmiddel. Vi har heldigvis få sjeldent bussulykker i Norge, men når uhellet først inntreffer, kan skadeomfanget bli betydelig. Ikke bare kan man skade seg selv hvis man ikke bruker belte. De færreste tenker på at de også kan skade medpassasjerer eller bussjåføren. Ved bussulykke kan du bli kastet rundt i bussen og påføre andre skader, dersom du ikke bruker bussbelte. Dette har Statens Havarikommisjon gjort undersøkelser og analyser på, sier Furøy i YTF. Han sender en spesiell oppfordring til alle foreldre om å sikre barna sine med belte.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.