FrP satser på buss

Fremskrittspartiet viser til at buss er et svært viktig og effektivt kollektivt transportmiddel i Norge, både i byområdene og ellers i landet. FrP viser til at det norske ekspressbussnettet i dag har om lag 8 millioner reiser inklusiv flybussene, og at tilbudet er viktig for distriktene.

Fremskrittspartiet viser til at ekspressbusser har et rekordlavt energiforbruk per personkilometer, og kan faktisk være mer miljøvennlige enn elektriske tog når man tar høyde for indirekte energiforbruk og energitap i kraftproduksjonen. Ekspressbusser har dessuten en bedre flatedekning med flere stoppesteder sammenlignet med tog. FrP ønsker å legge til rette for egne prioriterte busskorridorer i transportkorridorene. Dårlig koordinering mellom usubsidierte ekspressbusser og fylkesfinansierte lokalbusser gjør at ekspressbussene enkelte steder har mistet inntektsgrunnlaget fordi de ikke får lov til å stoppe, og fordi rutene ikke harmonerer. Fremskrittspartiet viser til at dagens politikk med å ta betaling for anløp på bussterminaler, holdeplasser og flyplasser gir dårlige konkurransevilkår for busstrafikken. Disse avgiftene fører til at tilbudet blir dårligere enn det burde ha vært. Ekspressbussene og flybussene får dårligere konkurransevilkår enn dagens togtilbud som får kjørevegsavgiften dekt på for eksempel Gardermobanen gjennom offentlig kjøp, og ingen avgift på Værnes. FrP mener at det bør utarbeides en form for refusjonsordning til busselskapene for disse kostnadene hos Avinor, og det bør vurderes å gi fylkeskommunene pålegg om ikke å ta betalt for anløp på offentlige terminaler for ordinær ekspressbusstransport. FrP fremmet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2013 et forslag der det ble tatt til orde for en nasjonal ekspressbusstrategi.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.