Føreropplæring gir trafikksikre sjåfører

En bred evaluering av føreropplæringen viser at omleggingen i 2005 har fungert. Den nye opplæringen gir mer reflekterte og trafikksikre sjåfører og er med på å redde liv i trafikken.

I 2005 foretok Statens vegvesen en større omlegging av føreropplæringen i Norge. Hovedmålet var at opplæringen skulle være en god bidragsyter til nullvisjonsarbeidet. I tillegg skulle omleggingen bidra til bedre struktur og kvalitet.

– Det har vært en sterk nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken, fra over 1200 i 2005 til 844 i 2012. Vi mener at god føreropplæring kan ha medvirket til den positive trenden, sier Bente Skjetne, leder for trafikkopplæringsseksjonen i Statens vegvesen.

Fornøyde elever
En viktig del av omleggingen var å forsterke bevisstgjøring og refleksjon i opplæringen med tanke på å påvirke til mer varige atferds- og holdningsendringer hos elevene. Elevene er godt fornøyd med den undervisningen de får og finner den både nyttig og lærerik. De opplever å ha fått god forståelse av hvor krevende det er å bli en god sjåfør, og hevder at opplæringen har skapt et godt utgangspunkt for å bli en reflektert sjåfør.

Dyktige trafikklærere
Trafikkskolene er fornøyd med læreplanen, og evalueringen viser at opplæringen i stor grad oppfyller læreplanens intensjoner. De beskriver imidlertid at det tar tid å planlegge og endre undervisningen for å kunne utnytte det potensialet som læreplanen gir. Trafikalt grunnkurs har vært evaluert tidligere. Den nye evalueringen viser at trafikklærerne har hatt god utvikling i sin undervisningskompetanse, med opplæring preget av elevorientering og -involvering.

Videreutvikling
Evalueringene viser at trafikklærerne i stor grad oppfyller læreplanens intensjoner, men det er fortsatt et potensiale i å utvikle lærerens undervisningskompetanse for å oppnå enda bedre trafikkopplæring. Et etterutdanningsopplegg for MC-lærerne med vekt på veiledning ser ut til å ha hatt positiv effekt. Statens vegvesen er nå i gang med å vurdere krav til liknende kompetansehevingstiltak for de andre klassene. – Vi vil se nærmere på det evalueringen forteller oss og videreutvikle opplæringen slik at den kan bli best mulig, sier Bente Skjetne.

Alle rapportene vil bli presentert på den Nasjonale føreropplæringskonferansen i Trondheim den 31. oktober og 1. november 2013. Konferansen samler nærmere 400 trafikklærere, sensorer, forskere og andre fagpersoner fra hele landet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.