Favoriserer Ruter AS en bussleverandør?

Torsdag var det frokostmøte om å kartlegge verdikjeden for bussene. Her var kun Volvo invitert til å holde foredrag om utfordringene rundt for eksempel produksjonen av batterier som bussleverandør. Ruter AS har fått kraftig kritikk i ettertid da de valgte å kun invitere en bussleverandør til å holde foredrag.

«Vi ser i etterkant at vi burde har invitert begge busselskapene som har kobolt i sine batterier til å presentere på frokostmøte den 26. september, eller sikret enda bredere involvering av elbussprodusenter», sier Kristin Holter, miljøkoordinator i Ruter. Både Volvo og Mercedes-Benz kjører i Oslo med elbusser som har kobolt som en av råmaterialene i batteriene.

Frokostmøtet hos Ruter AS var en unik mulighet for bransjen å belyse de utfordringene som er ved produksjon av ulike komponenter i busser. Med spesielt fokus på batterier som inneholder råmaterialet kobolt.

«For oss i Ruter er det viktig å få innspill fra alle bussprodusenter angående kartleggingen av verdikjeden på buss. Her fikk vi mye informasjon i løpet av sommerprosjektet som resulterte i verdikjedeanalysen på buss. I sommer fikk vi nyttig informasjon fra  alle busselskap som har elbusser i drift i Oslo og Akershus. Dette var viktig informasjon som ga grunnlag til innsikten Ruter nå besitter på området,» sier Holter om bagrunnen for å arrangere frokostmøte om bærekraftig verdikjeder for buss.

Det var godt oppmøte på frokostmøtet og flere bussleverandører var tilstede. Amnesty International gikk i dybden på de utfordringer som er i Kongo ved utvinning av Kobolt. Dessverre var Volvo invitert som eneste bussleverandør til å holde innlegg under møtet.

Flere som var tilstede på frokostmøtet merket seg at Ruter AS kun hadde invitert en eneste bussleverandøren. Dette ble i ettertid oppfattet som at de favoriserte en leverandør. Volvo som også er en bussleverandør av elbusser til kunder som kjører for Ruter AS var eneste leverandør som fikk taletid under dette frokostmøtet. Volvo benytter som kjent kobolt i deres bussbatterier og har fått noe negativ omtale i media grunnet dette. Men også flere andre leverandører benytter kobolt i deres batterier. Mercedes-Benz er en av disse og de var ikke invitert til å holde innlegg. Da det ble kjent valgte de også å avstå fra å være tilstede som publikum.

Svært uheldig

Solaris Norge og VDL var blant de bussleverandørene som var tilstede i salen. Sverre Skaar, administrerende dirktør hos Solaris Norge AS var skuffet over at ikke andre enn en leverandør ble forespurt om å holde innlegg.

«Det som imidlertid er svært uheldig, er at det kun står en leverandør av busser på podiet og forteller sine prosedyrer for hvordan den ene produsenten håndterer temaet og bærekraftig verdikjeder, sier administrerende direktør hos Solaris Norge, Sverre Skaar.

«Bussleverandørene må behandles likt,» sier han videre.

Batteri- og bussprodusent fikk ingen invitasjon

Selv om Build Your Dreams BYD ble nevnt ved flere anledninger i både presentasjon og i omtale, så var ikke BYD invitert til Ruter sitt frokostmøte, får Bussmagasinet bekreftet.

«Vi har ikke mottatt noen invitasjon til dette møte, verken for å holde innlegg eller være tilstede som publikum,» sier Vera Lui, markedsansvarlig assistent hos BYD Europe B.V.

Det er en natulig del for en hver batteriprodusent å få delta på et slik møte. Som en av verdens lendende batteri- og bussprodusent, ønsker BYD å kunne dele mer innsiktfull kunnskap om elektriske busser, sikkerhet og ytelse og vårt veikart innen utvikling. Dele våre totale løsninger, samt strategier for Ruter og andre selskaper, sier hun videre og legger til at de gjerne skulle vært tilstede å fått mer informasjon om dette, samt lokale rettningslinjer og standarder fra lokale kollektiv- og busselskaper.

«Det å innvolvere flere produsenter kan gi en bedre oversikt over elektrisk utvikling og unngå ungå unødvendige investering og infrastrukturutvikling, legger Lui til.

Ruter vil ha nytt og bredere møte

«Vi vil gjerne gi mulighet til at alle bussprodusenter får presentert hvordan de jobber med utfordringene knyttet til miljø, klima og sosiale forhold i verdikjeden, og vi jobber nå med å finne  egnet arena og tidspunkt for det. Dette vil både operatørene og bussprodusenter bli invitert til så snart vi har opplegget klart,» avslutter Kristin Holter, miljøkoordinator i Ruter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.