EU-krav om ny, smart fartsskriver

Nye krav gjelder for alle busser og lastebiler registrert etter 15. juni 2019 og som omfattes av kjøre- og hviletidsregulert transport.

Smart fartsskriver er en videreføring av dagens digitale fartsskriver. Den kan blant annet kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen under kjøring. Fartsskriveren kan også kobles sammen med satellittnavigering i kjøretøyet, og på sikt med ITS-teknologi (intelligente transportsystemer).

– Fordelen med nye fartsskrivere er at det gis bedre og mer effektive muligheter for utvelgelse til, og for kontroll av kjøre- og hviletid.

Det forteller Henning Harsem, avdelingsdirektør i tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Overgangsperiode 15 år

Smarte fartsskrivere vil erstatte digitale fartsskrivere etter hvert som bilparken skiftes ut. Kjøretøy utstyrt med digital fartsskriver før 15. juni 2019, får en overgangsperiode på 15 år for å skifte til smart fartsskriver.

Unntak fra krav om registrering

Statens vegvesen har gitt et nasjonalt unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver: Kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelse kan registreres med digital fartsskriver frem til 15. oktober 2019.

Unntak fra kravet om kalibrering

Det er også gjort et unntak for kjøretøy som allerede har en smart fartsskriver: Kjøretøy som har aktivert smart fartsskriver, og registrerer og lagrer kjøre- og hviletidsdata, tillates brukt uten at kravet om første gangs kalibrering er oppfylt. Dette unntaket gjelder frem til 1. august 2019.

Kjøretøy som omfattes av dette unntaket plikter likevel å fremstille kjøretøyet for første gangs kalibrering hos godkjent fartsskriververksted så snart dette er mulig. Unntaket vil bare ha virkning i nasjonal transport.

Nye GEN2 fartsskriverkort

For å betjene en smart fartsskriver fullt ut må du ha Gen2 fartsskriverkort. Kortene kommer i de samme typene som før; sjåførkort, bedriftskort, verkstedkort og kontrollkort.

    Samtlige GEN2 fartsskriverkort kan også brukes på dagens digitale fartsskriver.

Hva er nytt med GEN2 fartsskriverkort?

GEN2 fartsskriverkort har en ny type chip som er mer sikker og det kan lagre mer informasjon enn dagens GEN1 fartsskriverkort. Verkstedkortet har i tillegg bilde av mekaniker, og utløpsdatoen på kontrollkortet er nedjustert fra 5 til 2 år.

  • Nye GEN2 fartsskriverkort kan bestilles på trafikkstasjonene.
  • Sjåførkort kan bestilles via selvbetjening på Din Side, som før.
  •     Alle sjåfører som ønsker å bestille GEN2 sjåførkort nå, før det er seks måneder til GEN1-kortet utløper, må ordne dette på trafikkstasjonen – og levere inn GEN1 kortet.
  • Dagens GEN1 fartsskriverkort, med unntak av verkstedkortet, kan benyttes i den smarte fartsskriveren, men kun for å registrere kjøre- og hviletid.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.