Er gratis kollektivtransport veien å gå?

Redaktør Tom Terjesen: Er gratis kollektivtransport veien å gå? Til sommeren så innfører Luxemburg gratis kollektivtransport i hele landet. Dette kan gi mindre biler på veien, men også negative effekter av at folk blir mer late.

Luxemburg innførte somemren 2019 gratis kollektivtransport for alle under 20 år og til sommeren utvider de dette til å gjelder alle aldre. Målet er å bedre miljøet og få bort mange bilder fra det allerede overbelastede veinettet.

Her i Norge har flere byer kjørt kampanjer med gratis eller meget rimelig kollektivtransport. Under kampansjeperioden har antall reisende økt betraktelig, og etter kampanjenperioden så holder passasjertallet seg høyere enn før kampanjen.

Men det finnes baksider av medaljen. Ved at en har gratis kollektivtransport så kan helsen til befolkningen bli dårligere ved at folk ikke lenger går, men tar bussen selv på veldig korte strekk. Dette vil også oppta kapasiteten på bussen og vil presse inn flere busser eller gi sprengt kapasitet på enkelte linjer og avganger.

I tillegg mister en eierskapet til kollektivtransporten og hærverk kan øke. I tillegg så kan selskapene redusere vedlikeholdet, da kundene ikke betaler for tjenesten og dermed ikke har samme mulighet til å klage på produktet.

Men i Tallinn, så har det vært gratis kollektivtransport for byens innbyggere. De må uansett kjøpe et reisekort, men selve reisen er gratis. Turister og besøkende til byen må betale for reisen. Bussmagasinet var i Tallinn for å se hvordan dette fungerte og ble overrasket over kvaliteten på bussene. Det var mange helt nye busser på linjene og få var eldre enn 12-13 år. I tillegg var de rene, pene og så hele ut i karosseri.

Tilbake til Luxemburg. Budsjettet for kollektivtransporten i Luxemburg er på en milliard Euro i året, mens selve billettinntekten er knappe 30 millioner Euro. Ved å fjerne skattefritaken for pendlere vil Luxemburg hente inn en del av penge, mens en vil spare penger på redusert administrasjon og andre kostnader til billettsystemer.

Reduserte vedlikeholdskostnader på vei og infrastruktur vil også hjelpe til. Redusert biltrafikk gir mindre slitasje og en har ikke behov for å utvide veinettet like mye som før. Og et viktig grunn til å satse på billig eller gratis kollektivtransport er at luftkvaliteten vil bli bedre. Færre vil lide av luftveissykdommer ved at det blir færre kjøretøy på veien og dermed mindre svevestøv.

De positive fordelene veier opp de få negative, så i Norge ville gratis kollektivtransport hatt stor effekt i byer som i dag sliter med høy andel biler på veien og dårlig luftkvalitet. Enten som en lengre kampanjeperiode eller på permanent basis. Etter en endt kampanje, så må billettprisene holdes lave og det må være enkelt å kjøpe digital billett.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.