Enklere å reise med felles billettsystem

Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har inngått en samarbeidsavtale om felles videreutvikling av mobil billettering. Målet er å kunne tilby kundene en samlet betalingsløsning på sikt for å gi en enklere og mer sømløs reise.

Selskapene har ansvaret for kollektivtrafikken i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold. Samarbeidet omfatter etablering av en felles teknisk plattform for mobil billettløsning som bygger på Ruters mobilbillett. Samarbeid om en teknisk plattform er avgjørende for å gi kunden en mer sømløs reise. Avtalen er derfor første skritt på veien mot felles mobilbillett.

– Vi må gjøre det enda enklere å reise kollektivt. Skal vi lykkes med det, så må tilbudet oppleves som enkelt å forstå, være tilgjengelig, og det må være lett å forflytte seg. Dette samarbeidet vil på sikt bidra til å fjerne barrierer. Kundens reiseopplevelse skal stå i fokus når vi sammen skal utvikle nye og smarte løsninger for den grønne, sømløse reisen, slår Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen fast.

Enklere å reise kollektivt

Et sentralt mål er å utnytte felles kompetanse og erfaringsutveksling til å gjøre kollektivtilbudet bedre ved at selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer, tjenester og løsninger.

– Dette er et veldig spennende samarbeid. For de reisende spiller det liten rolle hvilket fylke eller selskap som er ansvarlig for å kjøre bussene. Med moderne mobiltelefoner og mobilbillett ligger alt til rette for å gjøre kollektivreisen enklere for folk. Slik legger vi til rette for at enda flere kan reise kollektivt og la bilen stå, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

– Vi er svært fornøyde med å få dette samarbeidet på plass. Mange av innbyggerne i Akershus krysser daglig fylkesgrensen til Oslo, Buskerud eller Østfold. Et felles baksystem for mobilbillettene vil gjøre det enda enklere å reise kollektivt over lengre strekninger og mellom regionene. Det er kundeorientering i praksis, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli.

Videreutvikler Ruters billett-app

Billettløsningen som skal utvikles, baserer seg på Ruters velprøvde og prisbelønte RuterBillett-app. Billettløsningen vil ha felles baksystemer, men med et tilpasset grafisk uttrykk for hvert enkelt selskap. Rutedata, holdeplassregister og billettprodukter fra hvert selskap vil være tilgjengelig i hver enkelt app. Det vil også være en egen prismodul som beregner riktig pris ut fra den pris- og sonestrukturen som gjelder i den regionen kunden reiser i.

RuterBillett er en av Norges mest brukte app’er med over en million brukere. RuterBillett står for rundt 30 prosent av det totale salget av kollektivbilletter i Norge og 45 prosent av Ruters billettomsetning. Det kjøpes daglig ca. 70.000 mobilbilletter med app’en.

Samarbeidsavtalen signeres. Fra venstre administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord, administrerende direktør i Agder kollektivtrafikk Siv Wiken, strategi og utviklingssjef i Kolumbus Audun Solheim, administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen og direktør Østfold Kollektivtrafikk Børre Johnsen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.