Elbusser til Oslo allerede i år

Allerede inneværende år får Oslo sine første elbusser. Det skjer i form av en test med seks batterielektriske busser som skal opereres av Unibuss, Norgesbuss og Nobina på vegne av Ruter. Bymiljøetaten la noen skjær i sjøen da de nektet Norgesbuss å sette opp ladestasjon på Tosenhagen. Og et selskap byttet leverandør, da de mente ikke alle leverandører var like modne for teknologiskiftet.

Av: Tom Terjesen og Halvdan Korsmo

Testprogrammet har som mål å bygge kompetanse og driftserfaring hos operatørene. Testingen skal gjøres innenfor eksisterende kontrakter som Ruter har med de tre selskapene. Testen vil pågå i to år på etablerte linjer som allerede kjøres i Oslo.

Den store utrullingen av elbusser vil skje i Oslo fra 2020.Det vil da bli rullet ut rundt 100 elektriske busser.

– Vi forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo skal være elektriske i 2020, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Kostnadsrammen for den toårige testen er 43 millioner kroner. Finansieringen skjer primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Unibuss skal teste to 12-meters busser av merket Solaris Urbino 12 Electric på linje 74 mellom Vika og Mortensrud. De skal hurtiglades underveis med pantograflading på begge endestopp. Dermed kan bussene ha mindre batteripakke og flere sitteplasser.

Norgesbuss skal kjøre to busser av samme merke og type som Unibuss, men med større batterier på linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen. De 12 meter lange bussene skal ha store batteripakker og skal i tillegg pantograflades kun på Vippetangen.

Nobina skal teste to 18-meters leddbusser på primært linje 31 mellom Snarøya og Grorud. Dette regnes som Norges mest trafikkerte busslinje. Bussene skal lades på bussanlegget på Jernkroken.

– Vi har erfaring fra Sverige, hvor vi i dag kjører BYD elektriske busser. De er 12 metere, men teknologien vil være den samme i de 18 meter bussene som kommer til Oslo, sier Sjur Brenden som er markedssjef hos Nobina.

Han sier også at deletilgangen ikke vil bli noe problem, selv om busstypen og merket er helt nytt i Norge.

– Vi har som nevnt godt kjennskap til BYD da vi kjører slike i Sverige. Vi føler oss rolige i spørsmålet om deletilgangen. Vi vil bygge opp service- og vedlikeholdsavdeling der bussen blir stasjonert, sier han og legger til at bussene vil ha nøyaktig samme passasjerkapasitet som dagens biogassbusser, men 12 plasser mindre enn dieselversjonen.

I spørsmålet om valg av 18 meter med over-natten-ladinge så svarer Nobina at de har gjort grundige forundersøkelser.

– Vi ser den positive effekten av å kunne kjøre bussene mer eller mindre uten stopp i rushtiden og «piktime». Noe en ikke kan med hurtigladere, hvor bussen må stå stille en periode på endeholdeplassene for å lades opp. Vi lader våre busser om natten og på fem timer er de fullt oppladet, sier han.

Bus of the Year 2017
Norgesbuss og Unibuss har begge gått for «Bus of the Year 2017» Solaris Urbino 12 Electric. De har valgt hurtigladesystem hvor bussene blir ladet opp på endeholdeplassene.

– Vi har valgt en buss med større batterikapasitet enn hva Unibuss har valgt. Dette grunnes i at Bymiljøetaten i Oslo ikke gav oss tilatelse til å sette opp hurtigladestasjon på Tosenhagen, forteller Atle Rønning som er direktør i Norgesbuss.

Han valgte å gi et stikk i siden til Oslo Byråd som sier klart å tydelig at de vil legge tilrette for ny teknologi i kollektivtransporten.

– I tillegg så byttet Norgesbuss leverandør av busser etter erafringer fra Stavanger, hvor de i dag har fem fullelektriske busser i drift.

– Det er tydelig at denne teknologien ikke er helt moden hos alle leverandører. I dag opererer vi fem elektriske busser for Kolumbus i Stavanger. Det er av den grunn av vi byttet leverandør underveis i prosessen. Tre av disse fem bussene var hele seks måneder forsinket, sier Rønning.

– Jeg må innrømme at jeg ikke var klar over at Bymiljøetaten hadde sagt nei til å sette opp ladestasjon på Tosenhagen, svarer Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo.

Han sier at det skal legges tilrette for elektriske busser i Oslo og at de vil se på saken igjen.

– Vi har siste ord i saken, foran Bymiljøetaten, så denne saken må vi se på. Hva som har skjedd, vet jeg ikke, sier Johansen som selv er en flittig bruker av kollektivtransport i Oslo så ofte han kan.

Bernt Reitan Jenssen hos Ruter ønsket ikke at Ruter skulle være eiere av de elektriske bussene, slik som noen andre kollektivselskaper i Norge har gjort. Han mener det blir en bedre test å gjøre dette sammen med busselskapene. Ruter la få føringer i valg av busser, men hadde vært med i arbeidet med å velge riktige ruter for testen.

– Vi gjør denne to-årige testen som et samarbeid mellom Ruter og busselskapene. Det vil være grunnlaget frem til full utrulling av elektriske busser fra 2020. Nå blir det spennende å se hvem av oss (Brakar eller Ruter, red. anm) som setter bussene i drift, sa Reitan Jenssen under møtet i dag.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.