Ekoenergetyka skal lever ladestasjoner for Brakar

Brakar signerte 20.august en rammeavtale med polske Ekoenergetyka om kjøp av opptil 15 ladestasjoner for elektriske busser. Ladestasjonene skal settes opp i Drammen og vil være en viktig forutsetning for å kunne elektrifisere bybussene i Drammen ytterligere.

Med etablering av flere ladestasjoner i Drammen vil det være mulig å fortsette arbeidet med å gjøre all bybusstrafikk i Drammen elektrisk. Det gjør at Drammen også i tiden som kommer vil være en spydspissby i den elektriske utviklingen innen busstrafikk i Norge.

Rammeavtalen som nå er inngått gjelder for opptil 15 ladestasjoner med en kapasitet på 300 kW og 450 kW. Den første bestillingen vil sannsynligvis være på 12 ladestasjoner og har en verdi på cirka 43 millioner kroner. Innenfor denne avtalen kan Brakar bestille ytterligere ti ladestasjoner innen utgangen av august 2023.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.