– Det er store utfordringer med elektrisk klasse 2 buss

Elektriske busser er på sterk fremgang i hele Europa. Også her hjemme undertegnes det nye kontrakter med kort mellomrom. Men dette er kun på klasse 1 bybusser. Elektriske klasse 2 forstadsbusser skaper hodebry for leverandørene.

– Vi ser at lovverket gjør det vanskelig for oss å kunne levere en buss i klasse 2 spesifikasjoner. Så vi kan ikke se at det vil komme noen løsning de første to-tre årene, sier Alex de Jong hos VDL.

Ønsket om elektriske klasse 2 busser er sterkt, spesielt i de nordiske landene hvor folk bor litt mer spredt og ofte utenfor bykjerne. Klasse 2 forstadsbuss har en kapasitet med opp til 40 prosent stående passasjerer og resten sittende i mer komfortable seter enn det som er på bybusser klasse 1. Ofte er klasse 2 busser av typen laventre med kombinasjon av frontpart fra bybuss og bakpart fra en turbuss. Dette for å kunne gi de reisende en komfortabel reise over lengre strekning.

I dag leveres det klasse 2 busser med ulike drivlinjer. Den vanligste løsninger er diesel. Men også hybrid- og biogass finnes i denne bussklassen. Men en fullelektrisk utgave er ikke på markedet enda.

Noen få leverandører har tatt frem normalgulv utgave med batteridrift, men disse fungerer som ekspressbuss med begrenset rekkevidde og batterier er ofte da plassert i bagasjerom, som igjen gir begrenset bagasjekapasitet. Dermed ikke den beste løsninger som laventre til forstadsruter.

– Vi har fått flere forespørsler fra kunder, spesielt fra Norden, på om vi kan levere klasse 2 fullelektriske. Og da gjerne lange laventre busser. Men regelverket er krevende, sier de Jong.

Han viser til kravet om veltestyrke i tak, R66/2 og kravene til nødutganger på taket. Det er krav til at det ikke skal være kontakter, batterier eller annen elektriske komponerer 1,5 meter rundt taklukene.

– Vi tror ikke det vil komme noen løsning på dette på de neste 2-3 årene. Men spørsmålet er om det kan løses med større bruk av klasse 1 busser, siden vi i dag levere de med sikkerhetsseler, sier de Jong.

Det er EU som må endre regelverket før eventuelle klasse 2 busser med batteridrift blir tatt frem hos leverandørene. Dette må settes i tilknytning til ønske om økt vekt på drivaksel. I dag er det maksimal vekt på drivaksel på 11,5 tonn, mens i Frankrike er det i dag på 13 tonn.

Skal en i følge lovverket kunne utnytte den økte totalvekten på bussene som nå er 19,5 tonn i Europa, så må en bygge busser med 8 tonn foraksel for å kunne utnydde dette, noe som gir utfordringer på vektfordeling.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.