Demonstrerer utenfor EU-parlamentet

I dag den 27. mars er det storstilt demonstrasjon utenfor EU-Parlamentet i Brussel. Hele transportbransjen fra over 200 fagforeninger i 41 land demonstrerer mot to store «pakker» som vil påvirke vilkårene for både lastebil- og bussjåfører i Norge.

– EU behandler for tiden to store «pakker» som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Presset fra ETF har hatt mye å si for å påvirke EU i riktig retning, men fortsatt er det mye usikkerhet rundt hva som blir sluttresultatet. Demonstrasjonen 27. mars er viktig for å synliggjøre for EU-parlamentarikerne det engasjementet som finnes for vilkårene i transportbransjen, sier Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Bakgrunnen for «Fair Transport»- kampanjen er det massive presset på transportbransjen i Europa, både på land-, sjø- og lufttransport. Priser, lønninger og arbeidsvilkår utfordres av lovforslag som utformes i EU i disse dager. Mer enn 10 millioner europeere jobber innen transportsektoren.

Leder for Parat Kabinforbund, Anneli Nyberg, sier hun deler bekymringen til YTF og Klungnes.

– Vi har sett utallige eksempel på at enkelte aktører innenfor luftfartsbransjen har tatt seg til rette ved å utnytte smutthull og et utydelig regelverk på bekostning av de ansatte. Dette fører til en negativ spiral mot bunnen. En negativ utvikling som heller ikke gagner alle de seriøse bedriftene. Transportarbeidere over hele Europa har fått nok og vi krever nå trygge arbeidsplasser på rettferdige og anstendige vilkår, sier Nyberg.

I «Mobilitetspakke 1» er det kommet flere forslag på bordet i EU. Utfallet av behandlingen vil i stor grad påvirke lønn, arbeidsvilkår og balansen mellom arbeid og fritid for Europas lastebilsjåfører. I verste fall blir det en vesentlig forverring av arbeidsforholdene i transportbransjen; mer sosial dumping, dårligere trafikksikkerhet, mer følgekriminalitet og en forverring av konkurranseevnen til norske transportbedrifter og færre norske transportarbeidsplasser.

I sitt forslag til «Mobilitetspakke 2», ønsker EU-kommisjonen nå at hele bussbransjen – både ekspressbusser og lokalruter – åpnes for at utenlandske selskaper skal kunne kjøre ruter på permanent basis. I bunn og grunn kan det bli et totalt frislipp innen bussbransjen. Det blir fritt fram for at utenlandske selskaper kan legge inn anbud på linje med norsketablerte, med arbeidstakere som er ansatt i utlandet og som det ikke er mulig å kreve norsk tariffavtale for. Bussførere kan i likhet med godssjåfører i verste fall bli utsatt for omfattende sosial dumping. Norsk bussbransje vil rammes av et enda villere stormløp mot bunn.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.