De små selskapene mister markedsandel

Det blir færre små busselskaper som utfører ruteproduksjon i Norge. En undersøkelse utført av Kollektivtrafikkforeningen viser at de mindre og uavhengige operatørene stadig får mindre produksjon og markedsandel. i 2019 er det 21 mindre- eller små busselskaper som utfører ruteproduksjon i Norge.

En fersk undersøkelse viser at det blir færre små busselskaper i Norge. Ved sist undersøkelse var det 28 mindre- eller små busselskaper som kjørte ruteproduksjon i Norge. Nå i 2019 er tallet nede i 21 selskaper. De utfører 5,7 prosent av den totale kollektivtrafikken i Norge. Dette mot 7,3 ved sist måling.

Og det er i Telemark det merkes mest at de mindre selskapene er borte. Her har Nettbuss tatt over ruteproduksjon i hele fylket. Og Nettbuss beholder dermed ledelsen som Norges største busselskap med hele 28,6 prosent av markedsandelen. De seks største busselskapene er Nettbuss med 28,6 prosent markedsandel. Torghatten med 22,5 prosent markedsandel. Tide Buss AS med 19,8 prosent markedsandel. Boreal Buss AS med 10 prosent markedsandel. Nobina med 7,5 prosent markedsandel og Unibuss med 6 prosent markedsandel.

Nettbuss har økt sin markedsandel med knappe 0,9 prosentpoeng, men det er Tide som har vokst mest med hele 5,1 prosentpoeng. Unibuss derimot har tapt litt terreng. De har gått ned med 5,1 prosentpoeng fra 11,1 til 6.0.

De seks store busselskapene utfører nå hele 93,6 prosent av kollektivtransporten med buss i Norge. Når en da regnerer sammen antall rutekilometer for de seks største, og de mindre selskapene så blir det hele 282,6 millioner kilometer. Dette er en økning fra 273,4 ved sist måling.

Det er på Sørlandet at de små selskapene har størst markedsandel. Her dekker de hele 38,4 prosent av ruteproduksjonen med buss. Mens det finnes ingen mindre- eller små selskaper som utfører ruteproduksjon i området Oslo og Akershus. Nord-Norge er på en god andreplass med 17,1 prosent av ruteproduksjonen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.