Hva med bussmotor på flytende naturgass LNG?

Det jaktes hele tiden etter måter å redusere Co2 utslippet fra buss, lastebil og andre kommersielle kjøretøy. Mange tror ren elektrisk drift er eneste løsningen, men finnes det andre gode løsninger for å redusere utslippene?

Busser med motorer som går på komprimert natur- og biogass er ikke nytt. Det har vært kjørt gassbusser i Norge siden 80 tallet og i dag finnes det nær 1000 gasbusser spred ut over hele landet. Disse har allerede lavre utslipp av farlige avgasser og går de på biogass er de også Co2 nøytrale. Men bakdelen er at de fleste av disse motorene har mindre effekt enn tilsvarende motor med diesel som drivstoff. De krever også annet vedlikehold, da de har tennplugger og flere andre komponenter som ikke finnes på dieselmotorene.

Men Volvo har lenge eksperimentert med ulike drivstoffsystemer uten å måtte ty til tennplugger eller Otto-motor som det heter på fagspråket. Volvo fjernet deres gassmotor for buss flere år tilbake og har hatt fokus på hybrid-, elektrisk og moderne dieselmotorer til dere busser.

På lastebil derimot har de nå tatt frem en motor som går på flytende natur- eller biogass. Motoren har ingen tennplugger, men bruker en skvett diesel til å tenne, resten gjør gassen.

Ved å bruke metan i flytende form (LNG – Liquefied Natural Gas) er det mulig å frakte større mengder drivstoff, og dermed sikre de nødvendige kjørelengdene for langruter som ekspress og turbusser. Både naturgass og biogass består først og fremst av metan, som er en potent klimagass. Dette gjør at det er svært viktig å minimere risikoen for gasslekkasjer under transport, påfylling og drift av kjøretøyet.

Mens biogass hittil bare produseres i begrensede menger, er naturgass svært tilgjengelig på lang sikt globalt sett. Dette er en viktig forutsetning for storstilt utbygging, og det samme er et konkurransedyktig prisnivå. I mange europeiske land koster naturgass mindre enn diesel. En strategi for å bygge ut LNG-infrastrukturen er også med i EU-kommisjonens og medlemslandenes handlingspakker for å sikre Europas energitilførsel i på lang sikt.

Naturgass er åpenbart et fossilt drivstoff, men det kan produsere 20 % lavere CO2-utslipp enn diesel. Hvis biogass brukes i stedet, kan klimapåvirkningen reduseres med opptil 100 %.

Kommer en forskrift fra og med 2019
Å redusere klimautslipp fra tung kommersiell trafikk er en utfordring som engasjerer politikere og transportinnkjøpere, fraktselskaper og kjøretøyprodusenter. I mai presenterte EU en forskrift som krever en erklæring av CO2-tallene fra tunge kjøretøyer fra og med 2019, med mål om å redusere CO2-utslippene.

– Mange av kundene våre, og deres kunder igjen, jobber allerede målrettet for å redusere miljøavtrykkene sine. Denne forskriften vil føre til lavere utslipp, og vi ser en tydelig mulighet for å øke markedsandelen for LNG som et ledd i denne løsningen. Visjonen vår er at lastebiler fra Volvo skal være utslippsfrie, men dette oppnår vi ikke med én enkelt løsning, men snarere gjennom flere parallelle løsninger, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

– Alt i alt gjør dette at flytende gass er det beste, lett tilgjengelige klimaalternativet på markedet for lang- og tungtransport. Nå trenger vi gassdrevne lastebiler som kan konkurrere med diesel når det gjelder ytelse og drivstofforbruk, samt fortsatt utbygging av LNG-infrastrukturen. Vi har sett store fremganger innenfor begge områdene, sier Mårtensson.

Kan dette brukes i buss?
Nå som Volvo slipper LNG lastebiler ut på veien, så er det ikke langt mellom lastebil- og bussavdelingen hos det svenske konsernet. Ved å montere en LNG tank på tilsvarende størrelse som dagens dieseltank, vil en kunne kjøre nesten tilsvarende lengde som ved bruk av ren diesel. En behøver kun å ha med en liten dieseltank i tillegg som gir dråpene for at motoren skal tenne gassen.

Dette er en god løsning, spesielt om en kan benytte biogass og HVO på tankene. Da vil en være klimagassnøytrale og samtidig slippe å dra på mange tonn med batterier. En beholder langrute- og turbussens design som i dag uten å måtte gå på kompromiss med lastekapasiteten.

Motorene beholder også sitt momentkurve og kraft ved bruk av LNG. Og strekker en ideen litt lenger, kan en kombinere dette med hybridløsinger. Dette slik at en kan benytte en mindre motor, kombinert med elektromotor og liten batteripakke som gir ett dytt ved igangkjøring og bakkekjøring. Dette vil også kunne redusere utslippene ned mot ett minimum.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.