Bussjåfører og trikkeførere særlig utsatt for alvorlig covid-19

Bussjåfører og trikkeførere var særlig utsatt for alvorlig covid-19, går det frem av en undersøkelse som er utført av Sahlgrenska Akademin ved Göteborgs Universitet.

Det er vår svenske kollega Bussmagasinet.se som melder dette. I studien inngår totalt 552.562 tilfeller av bekreftet covid-19 og 5.985 tilfeller av alvorlig covid-19 med innleggelse på sykehus.

Forskerne har sammenlignet yrker som innebærer nær kontakt med andre mennesker med yrker uten særlig mye menneskelig kontakt. Risikoen for sykehusinnleggelse med alvorlig covid-19 var særlig høy for bussjåfører og trikkeførere, med økning i risiko på 98 prosent. Andre yrker med høy risiko var personell i barnehager (økning 72 prosent), sykesøstre (økning 68 prosent) grunnskolelærere (økning 60 prosent) og SFO-ansatte (økning 60 prosent). Undersøkelsen viser også at yrkeslivet fortsatt er ganske kjønnsdelt (i dette tilfellet situasjonen i Sverige), ettersom bussjåfører og trikkeførere fortsatt i betydelig grad er mannsdominerte yrker, mens de øvrige er typiske kvinneyrker.

Forskerne passer også på å understreke at den individuelle risikoen for enkeltpersoner innen visse yrker likevel er veldig liten med tanke på sykehusinnleggelse. Antall personer som trengte sykehusinnleggelse, var tross alt liten.

Samtidig håper forskerne at undersøkelsen kan være en øyenåpner for arbeidsgivere innen de forskjellige yrken. Bedre forebygging med effektive tiltak vil være av stor betydning ved senere pandemier. Det gjelder blant annet tilrettelegging for vaksinasjoner i tilknytning til arbeidsplassen.

(Illustrasjonsbilde: Getty Images/Dagens Medisin)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.