Boreal-rettsaken: – En viktig dom

– Dommen er viktig og illustrerer godt hvilke utfordringer et verneombud kan møte. Det sier advokat Runar Homble, som representerte Stig Runar Andersen i saken mot Boreal Transport.  Boreals advokat, Juha Seppola, sier at man vil vurdere å anke saken.

Av Geir Johansen

Onsdag 22. mars forelå dommen fra Hammerfest tingrett i rettsaken som sjåfør og verneombud Stig Runar Andersen hadde ført mot  sin arbeidsgiver Boreal Transport AS.  Retten fant at selskapets oppsigelse av Andersen var ugyldig, og Boreal ble dømt til å betale Andersen 75.000 kroner i oppreisning, samt å erstatte Andersens saksomkostninger på vel 576.000 kroner.

Usaklig oppsagt
– Saken ble behandlet over fem dager i tingretten der dommerne fikk presentert all relevant dokumentasjon og hørte forklaringer fra partene og 20 vitner.  Tingrettens tre dommere har etter dette avsagt en grundig dom, der verneombudet Andersen gis medhold i at han ble usaklig oppsagt som et resultat av at Andersen på en forsvarlig måte varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, sier Homble.

Nær ved å sovne
Han viser til at en rekke ansatte i busselskapet forklarte retten om betydelige utfordringer i HMS-arbeidet i virksomheten.  – Sjåførene forklarte blant annet at de hadde blitt beordret til å kjøre busser som skulle være reparert på grunn av kritiske feil, arbeidstidsordninger som gjorde at en ansatt måtte stoppe langs veien for å unngå å sovne mens bussen kjørte, og store mangler ved det psykososiale arbeidsmiljøet ved avdelingen, påpeker Homble.

Lovbestemt oppgave
– Verneombudet Stig Runar Andersen hadde som lovbestemt oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i disse sakene overfor ledelsen.  Men istedet for å ta Andersen på alvor, valgte den samme ledelsen å si han opp.  Både forut for og under rettssaken fastholdt ledelsen at det var Andersen som var problemet, på tross av vitneforklaringer fra så og si samtlige av Andersens kollegaer som  viste det motsatte.  Dommen er viktig og illustrerer godt hvilke utfordringer et verneombud kan møte, sier Homble.

Offsidemål
– Dette føles umiddelbart som å ha spilt første omgang i en fotballkamp der hjemmelaget har tatt en ufortjent ledelse på ett offsidemål, og der dommeren kanskje har hatt bedre dager på jobben.  Dette var en svært overraskende dom, både hva angår innhold og begrunnelse.  Ankefristen er en måned, og vi vil bruke den tiden til å vurdere en eventuell anke, sier advokat Juha Seppola, som representerte  Boreal Transport AS under rettsaken.

Bilde: Boreal Transport Nord AS kjører bussrutene i Finnmark  i henhold til kontrakt med Finnmark fylkeskommune under merkevaren «Snelandia».  (Foto: Geir Johansen).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.