Elbuss må lades med grønn strøm for å redusere karbonutslippet

Kari Rådström, sjef for Scania busser og turbusser understreker at batteribusser bare er effektive for å dempe karbonutslipp hvis lading av elektrisitet genereres gjennom ren energi. Det er derfor viktig å ha en grundig plan før det kjøpes inn mange batteribusser.

Scania har i over seks måneder kjørt en felttest på deres elektriske busser i Østersund i Sverige. Bussene blir ladet på endeholdeplassene via pantograf og strømmen kommer fra miljøvennlig produksjon. Nå er Scania klare for serieproduksjon av deres elektriske bybuss.

– Vi har en oppetid på de elektriske bussene som er helt på linje med dieselbusser, sier Kari Rådström, sjef for Scania busser og turbusser. Hun er veldig fornøyd med resultatet etter felttesten i Østersund. Men hun legger ikke skjul på at det er viktig med en god plan før en kjøper inn elektriske busser i stor skala.

Rådström understerker at batteribusser bare er effektive for å dempe karbonutslipp hvis lading av elektrisitet genereres gjennom ren energi og at det derfor er viktig å legge en god plan for overgangen til elektrisk bussdrift.

– I ulike deler av byen vil det være forskjellige behov. Vår elbuss har sin plass i indre bykjerne, men i forstedene og i trafikken mellom indre bykjerne og forsteder, har vi andre løsninger som vi mener er mer egnede. Busser som drives av natur og biogas, samt våre hybridbusser vil her være bedre egnet, sier hun.

Dette begrunner hun med det store behovet for batterier i en buss som skal kjøre lengre enn selve bykjernen, og det store behovet for strøm som en slik busspark vil kreve. I Norden er strømmen produsert med hjelp av vannkraft, men i flere andre land er det fremdeles kullkraft som dominerer.

Felttesten i Østersund fortsetter fremover. Og tilbakemeldingene fra publikum er gode.

– De liker å kjøre med våre elektriske busser. Bussene er veldig komfortable og stille, sier Rådström.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.