Arkitektkonkurranse for å skape bedre kollektivmiljø

Stille, utslippsfrie busser skaper helt nye muligheter for planlegging av fremtidens byer. Hvordand skal vi anvende dette for å skape attraktive miljøer for de reisende med bussen? Dette er spørsmål som står i fokus når en idèkonkurranse om fremtidens kollektivreisende og dens påvirkning på byen som Volvo Bussar og Sweco nå utlyser for kommende arkitekter i Sverige.

– Med stille og utslippsfrie elbusser skaper vi forytsettninger for en mer attraktiv og tilgjengelig kollektivtrafikk. Dette gir også muligheter til å planlegge og bygge steder på en helt ny måte enn i dag. Nå håper vi at Sverige sine kommende arkitekter vil utvikle sine idèer omkring dette kan omsettes i hvirkeligheten, sier Håkan Agnevall, Direktør hos Volvo Bussar AB.

Når avgassen og støyen forsvinner, kan bussene komme frem der hvor de ikke er ønsket eller mulig å kjøre i dag. For eksempel er dette på holdeplasser som kan bygges innedørs. Her kan bibliotek eller skoler være noen eksempler. For ikke snakke om kjøpesentre og sykehus. Dette gir bedre service og ny muligheter. Elbussen kan intregres bedre og det kan skapes nye utemiljø rundt den miljøvennlige bussen.

– Når det handler om fremtidens reisende er det ikke bare miljøvennlig transportmiddel som er viktig. Utviklingen gjør det også mulig å intregrere reisende i arkitekturen og skape rom i byen som ikke hitils har vært mulig. Her kan fremtidens arkitekter bidra til en forbedret reiseopplevelse og gjøre hverdagen enklere for de reisende. Vi håper på mange visionære- og spennende bidrag, sier Jan Mattsson som er direktør hos Sweco arkitektvirksomhet.

I Sverige reiser hele 1 million reisende med kollektiv hver dag og tallet øker stadig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.