ABB bidrar til grønnt skifte i Buskerud

På linje 51 mellom Drammen og Mjøndalen går det i dag seks batterielektriske busser fra Volvo. Disse blir ladet ved hjelp av ABB sine depotladere når de står parkert.

Buskeruds første normale elbusser betjener linje 51. Ruten er 15 kilometer og har 36 stoppesteder.

– Brakars satsing på elbusser i Buskerud er et godt tiltak for å redusere støy for både omgivelser og passasjerer og er viktig for å nå fylkeskommunens mål om at kollektivtransporten skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 og halvering innen 2030 sammenlignet med 2006, sier Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge.

– Derfor er elbussene et viktig bidrag til det grønne skiftet i fylket.

Alle kan være tilkoblet

Elbussene fra Volvo lades i depot og ved rutens start og ende. ABB har levert to HVC depotladere for fullading av batteriene. Hver lader er utstyrt med tre ladebokser. Det betyr at alle elbusser kan tilkobles samtidig mens ladingen styres og overvåkes av hovedsystemet.

ABB HVC depotlader er på 150 kilowatt og inngår i ABB AbilityTM-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets forente, digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil.

Optimal drift

ABBs leveranse til Volvo inkluderer opsjon på serviceavtale via ABB Ability for drift av ladesystemet.

– Det vil gi god innsikt i bruksmønsteret, bedre styring, maksimal oppetid, økt effektivitet og optimal drift av elbussene, forteller Waal.

ABB leverer ladeløsninger til elbusser i blant annet Akershus, Oppland og Trondheim.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.