80 meter elektrisk testvei i Trondheim

Selskapet Electreon er tildelt oppdraget med å bygge landets første elektriske vei. Den er 80 meter lang og kommer i Trondheim. To ombygde elbusser vil være en del av pilotprosjektet.

– Dette er et viktig prosjekt for busser og godstransport på vei og som vil gi kunnskap blant annet for det kommende bussanbudet i Stor-Trondheim. Induktiv lading av busser i bevegelse er en fascinerende mulighet. Vi vil finne ut om teknologien kan fungere i krevende vinterforhold hos oss og hva som skal til for å lykkes, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Det er første gang teknologien blir testet i Norge. Det skal visstnok også være første gang elektrisk vei blir testet i vinterforhold. Electreon har gjennomført flere lignende prosjekter, hvorav det første smartveiprosjekt var på Gotland i Sverige i 2017. Byggingen av testveien i Trondheim vil starte allerede nå i juli og være i drift i løpet av august. Veistrekningen ligger innenfor bussdepotet på Sandmoen.

Den elektriske veien vil bestå av ladeplater som legges i veibanen under asfalten. Dette muliggjør induktiv lading mens bussene er i bevegelse. Pilotprosjektet er finansiert av Miljøpakken for Trondheim og Enova, og det er bevilget til sammen 22, 4 millioner til prosjektet.

(Illustrasjonen er fra smartveiprosjektet på Gotland hvor både elektriske lastebiler og busser ble benyttet.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.