kun 2 av 10 tar kollektivt i Bærum – Ruter gjør desperate handlinger

Passasjerene i Bærum er frustrerte over Ruter sin omlegging av rutenummer, ruter og rutetider i Bærum. Biltrafikken øker kraftig, mens ekspressruter legges ned. Ruter har desperat forsøkt å snu trenden, men gjør for mange feil på en gang.

Kollektivtransporten i Akershus og Oslo er blant de dyreste i verden. Det overføres rekordstore summer fra Akershus Fylkeskommune og Oslo sammen med billettinntekter. Men dette står ikke helt i samsvar med økningen i antall passasjerer. Derfor valgte Ruter AS å gjøre noen desperate forsøk på å snu den negative trenden i Bærum i Akershus.

Ruter valgte å legge ned og legge om ekspressbusslinjene til Oslo. De gikk fra linjeruter til nettverksruter, kuttet holdeplasser, endret reisetider og korrespondanser samt omlegging av kjøremønster på en rekke linjer.

Men passasjerene reagerte på dette umiddelbart. Det ble omtale i NRK og på en av linjene ble det demonstrert med egen komponert sang for å beholde linjenummer.

Kun to av ti benytter kollektiv i Bærum, det selv om subsidieringen av kollektivtransporten i Bærum er hele 3600 kroner, mot 2500 kroner for de øvrige kommunene i Akershus. Andelen bruk av personbiler i Bærum har økt kraftig i de siste årene og dette ser ut til å bare fortsette å øke. Men andelen kollektivreisende har kun økt med 1 prosent.

I det desperate forsøket til Ruter ble det skutt inn mellom 15 og 20 millioner kroner og samtidig øke kollektivtilbudet med 30 prosent. De har omdisponert på busstrafikken internt i Bærum, kombinert dette med økt tilgjengelighet til T-bane, tog og trafikknutepunkt. Dette skal i følge Ruter gi bedre tilbud og større fordeler for passasjerene.

– Bussrutene i Bærum må sees som del av et nettverk. Oslo-rettet trafikk må få best mulig tilknytning til Kolsåsbanen, Østeråsbanen og tog. Dette kan skje ved buss, ved tilrettelegging for innfartsparkering og bruk av sykkel. Manglende fremkommelighet for buss i Bærum og i Oslo gjør at ekspressbusser i rushtiden vil måtte snu på Skøyen/Vika, skriver styreleder hos Ruter AS, Bernt Stilluf Karlsen.

Ruter har tidligere gått ut å forklart at det i rushtiden hoper seg opp med busser som står å stamper i køene inn mot Oslo. De kan ikke bare kjøre på med flere busser, men heller se på bedre løsninger, frem til ny bussvei er på plass inn mot Oslo sentrum.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.