Det koster å komme i gang

Elektrifisering av kollektivtrafikken rundt om i verden har medført dannelsen av flere oppstartsselskaper man tidligere ikke har sett innen nyttekjøretøyindustrien. Men det går åpenbart ikke like bra for alle.

Britiske Arrival har nå annonsert at selskapet setter sitt bussprosjekt på pause for å spare kostnader. Det kan også lomme på tale å avskjedige 30 prosent av de ansatte. Fokus den nærmeste tiden vil ligge på å produsere elektriske varebiler.

Selskapets elektriske bussprogram ble annonsert våren 2020. I utgangspunktet skulle Arrival starte forsøk med sin elbuss i begynnelsen av dette året. Det er også sagt at produksjonen skulle starte mot slutten av inneværende år. Når det kommer til å skje, er det neppe noen som vet nå.

Tilbake i begynnelsen av 2020 mottok Arrival en ordre på ikke mindre enn 10.000 lette varebiler fra pakkeselskapet USP. Det er åpenbart denne ordren som nå skal holde til i selskapet den kommende tiden. Så får vi smøre oss med tålmodighet og se hvordan det går med elbussene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.