ABB skal lade busser på Lillehammer

Oppland fylkeskommune tester ut batterielektriske busser fra Volvo på Lillehammer som et av virkemidlene for å bli klimanøytralt fylke i 2025.

ABB leverer en av sine 150 kilowatts «plugginn» depot-ladere for to Volvo 7900 elbusser som skal testes ut på Lillehammer. Selv om det ruller mange elbusser globalt, er det begrenset erfaring fra steder med Lillehammers kjølige klima og topografiske forhold, som kan påvirke batteriets egenskaper og bussens energibehov.

– Det er et spennende testprosjekt som viser at også mindre norske byer, med kjølig innlandsklima og kupert terreng, satser på kollektiv nullutslippstransport som et bidrag til det grønne skiftet, sier Steffen Waal, administrerende direktør ved ABB i Norge.

Gir erfaring med elbuss

Prosjektet vil gi svar på om det er mulig å innføre batterielektriske busser på bybusslinjene på Lillehammer og andre tilsvarende områder i Oppland ved framtidige kjøp av transporttjenester.

– For å tilegne oss denne kunnskapen ønsker vi å teste to elektriske busser over to år. Informasjonen vi får vil gi oss en pekepinn på om det er gjennomførbart å satse på elbusser i Lillehammer i framtiden, sier leder av Opplandstrafikk, Eirik Strand. – Testperioden vil gi oss viktig innsikt om valg av teknologi, stabilitet og miljøgevinst. Kunnskapen vil være nyttig å ha før eventuelle anskaffelser i framtiden.

Volvo-elbussene på tolv meter er utstyrt med batteripakker på 200 kWh og settes inn på fire bybusslinjer på Lillehammer våren 2019. Depot-laderen er utstyrt med to ladebokser slik at begge bussene kan tilkobles samtidig mens ladingen styres og overvåkes av hovedsystemet. Tilkobling til elbussene gjøres med CCS2 (Combined Charging System Type 2) med hurtiglading av likestrøm.

Smart serviceløsning

ABBs leveranse til Volvo Norge AS inkluderer serviceavtale for drift av ladesystemet. Depot-laderen inngår i ABB AbilityTM-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets forente, digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil.

– Det gir god innsikt i bruksmønsteret, bedre styring, maksimal oppetid, økt effektivitet og optimal drift av elbussene i prosjektet, forteller Waal i ABB.

ABB leverer ladeløsninger for elbusser i blant annet Akershus, Buskerud og Trondheim. Selskapet er også ledende på hurtiglading av elbiler, med blant annet nærmere 800 installasjoner i Norge.

Fortune Magazine rangerte nylig ABB på åttende plass på listen over selskaper som forandrer verden, for fremskrittene innen elektrisk transport og elbillading.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.