166 Volvo-busser i to storordre

Volvo har mottatt to store ordre på til sammen 166 busser fra Norge og Sverige.

Den største ordren er på 114 busser fra Keolis i Sverige, mens Setesdal Bilruter LL har bekreftet en ordre på 52 enheter.

Bussene i den norske ordren skal settes i trafikk i Agder vest og består av 11 Volvo 89000R, 13 Volvo 9700 Select og 28 Volvo B8Rs. Bussene skal leveres sommeren 2022.

Volvos innovative løsninger for depot- og servicekontrakter var et viktig kriterium for Setesdal Bilruter. Viktig er også Volvos brede produktutvalg, som gjorde det mulig å velge tre forskjellige bussmodeller for å dekke forskjellige behov. Det sterke forhandlernettverket i regionen var også en medvirkende årsak.

– Vi har tilpasset vår tjenesteløsning for å passe Setesdal Bilruters spesifikke operative behov. Dette nye partnerskapet lover komfortable, trygge og punktlige reiser for passasjerer i Sør-Norge, sier Svenn-Åge Løkken, markedsdirektør i Volvo Buss Norge.

Sverige

Keolis er den nest største bussoperatøren i Sverige. Ordren er en kombinasjon av 11 Volvo 7900 LH Hybrid og 103 Volvo 8900RLE dieselbusser. Bussene skal trafikkere områder nord for Stockholm. De skal spesifiseres for å kunne gå på biodrivstoff som inkluderer RME og HVO. Også her poengteres Volvos fleksibilitet når det gjelder produkter og muligheten for å kunne benytte fornybart drivstoff.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.